Vill du vara funktionär under Täby Friidrottsgala 2021?

Täby IS Friidrott arrangerar i sommar Täby Stavhoppsgala den 2-3 juli och även om vi i dagsläget inte vet om det kommer att bli ett arrangemang med eller utan publik kommer vi behöva ett antal funktionärer under två härliga tävlingsdagar. Att vara funktionär är både roligt och viktigt. Det är vår insats som oavsett funktion gör skillnad i hur våra arrangemang/tävlingar utförs och upplevs av de tävlande och publiken.

Vi letar efter funktionärer med ett stavhopp- och friidrottssintresse

Du skickar in din ansökan om funktionärsskap via mail till arrangemang@tabyfriidrott.se.